خدا در کار ریاضی است.افلاطون
کسی که با کتابها خود را آرامش دهد ،هیچ آرامشی را از دست ندهد. امام علی علیه السلام  
قالب وبلاگ
لینک دوستان

به نام خدا

طرح درس روزانه جشنواره ( بر اساس IT و ICT)

مشخصات كلي

استان:‌مازندران

شهرستان:

آموزشگاه :

پايه تحصيلي:

 اول راهنمايي

كتاب: رياضي

عنوان درس: زاويه

موضوع درس: نامگذاري زاويه و مقايسه دو زاويه

 

منابع: كتاب رياضي اول راهنمايي -كتاب معلم  (راهنماي تدريس)-اسلايد  آموزشي انيميشن و...

تاريخ اجرا: اسفند 1386

مدت جلسه: 35 دقيقه

تعداد صفحات: 4 صفحه

تهيه كننده:

 

هدف كلي درس: دانش آموزان بتوانند دو زاويه را به روشهاي مختلف مقايسه و اندازه گيري كنند با كاربرد زاويه در زندگي آشنا شوند.

سطوح حيطه هاي شناختي

 

هدفهاي جزيي

هدفهاي رفتاري( دانستني –مهارتي)

دانش

درك و فهم

كاربرد

تجزيه و تحليل

تركيب

ارزشيابي

دانش آموز زاويه را بشناسد

دانش آموز زاويه را نام گذاري كرده و آنرا بخواند.

 

 

×

 

 

 

با استفاده از انطباق دو زاويه را مقايسه كند

دانش آموز درك كند كه با طولاني تر شدن ضلع هاي زاويـه انـدازه اش بـزرگتر نمي شود.

 

×

 

 

 

 

دو زاويه متقابل به راس را تشخيص دهد

دانش آموز علت تساوي دو زاويه متقابل به راس را بداند و با روابط رياضي نشان دهد

 

 

 

×

 

 

واحد اندازه گيري زاويه را بشناسد.

با استفاده از نقاله زاويه هاي مختلف را اندازه بگيرد.

 

 

×

 

 

 

 

انواع زاويه ها ( راست تند-باز-نيم صفحه) را تشخيص دهد.

 

×

 

 

 

 

 

با اندازه گيري زاويه هاي يك مثلث درك كند كه مجموع زاويه ها 180 درجه است.

 

×

×

 

 

 

 

هدفهاي رفتاري (‌نگرش)

1-   دانش آموز براي ياد گيري درس زاويه با كمك رايانه كنجكاوي نشان دهد.

2-   دانش آموز در نگهداري رايانه و برنامه هاي آموزشي دقت لازم را بكار ببرد.

3-   دانش آموز با كاربرد زاويه در زندگي علاقه نشان دهد.

فعاليتهاي قبل از تدريس

مراحل تدريس

وسايل مورد نياز

شيوه تدريس

معلم

دانش آموز

زمان لازم

الف-امور مقدماتي

سلام و احوالپرسي-با نام و ياد خدا-گراميداشت و بيان مناسب روز- حضور و غياب

توجه به وضعيت روحي و جسمي دانش آموزان مدل سازي  كلاس (‌2 گروه 3 نفره يا 3 گروه 2 نفره)

دفتر نمره كلاس

صندلي و  رايانه

 

×

×

3 دقيقه

ب-ارزشيابي تشخيصي

- از دانش آموزان مي پرسم.

1- زاويه چيست؟

 

2-اجزاي يك زاويه را نام ببريد.

 

3-به چه چيزي نيمساز يك زاويه مي گوييم.

رايانه

سي دي آموزشي

 

 

رايانه

سي دي آموزشي

 

رايانه

سي دي آموزشي

Power point

 

 

اسلايد

 

 

پرسش  و پاسخ

×

×

5 دقيقه

 

مراحل تدريس

وسايل مورد نياز

شيوه تدريس

معلم

دانش آموز

زمان لازم

آماده سازي و ايجاد انگيزه

1-   نمايش اسلايد حركت گلوله بر روي سطح شيب دار و تاثير زاويه بر سرعت حركت گلوله

 

2-   نمايش اسلايد ورزشكاران و تاثير زاويه بر روي حركت آنان

رايانه

سي دي آموزشي

 

رايانه

سي دي آموزشي

Power point

انيميشن مباحثه اي

 

Power point

انيميشن مباحثه اي

×

 

×

×

 

×

2 دقيقه

 

 

رايانه سي دي آموزشي

Power point

انيميشن  و مباحثه اي

×

×

 

 

 

17 دقيقه

فعاليتهاي حين تدريس

ارايه درس جديد.

تصاوير انيميشن و سي دي آموزشي و اسلايدهاي مربوط به زاويه توسط دانش آموزان مشاهده شود در ضمن مشاهده دانش آموزان در مورد هر تصوير تفكر و با هم مشورت مي كنند به كمك معلم به پرسشها پاسخ دهند.

 

فعاليتهاي بعد از تدريس

جمع بندي

1-  زاويه را به سه حالت نامگذاري مي كنيم.

2-  با طولاني تر شدن ضلع هاي زاويه اندازه اش بزرگتر نمي شود.

3-  دو زاويه متقابل به راس همواره برابرند.

4-  واحد اندازه گيري زاويه درجه مي باشد.

5-  زاويه را با نقاله اندازه مي گيرند.

6-  انواع زاويه : تند ، قائمه ، باز ، نيم صفحه مي باشد.

 

سخنراني و

Power point

 

 

 

 

 

 

 

×

 

2 دقيقه

 

ارزشيابي پاياني:

به چند سوال مطرح شده پاسخ داده شود.

 

Power point

و اسلايد

 

×

3 دقيقه

 

تعيين تكليف

1-  حل تمرين صفحه 92 كتاب درسي

2-  تحقيق از اينترنت در مورد زاويه ها

3-  چند كاربرد زاويه در زندگي روزمره را بنويسد.

 

 

 

×

2 دقيقه

 

 

[ ۸۹/۰۴/۰۳ ] [ 12:20 PM ] [ fallah ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

فلاح هستم ،دبیرریاضی راهنمایی ،این سایت را برای دانش آموزان عزیزم طراحی کردم امیدوارم از مطالب آن استفاده لازم را ببرند.
منتظر نظرات شما هستم.
امکانات وباستخاره آنلاین با قرآن کریم