خدا در کار ریاضی است.افلاطون
کسی که با کتابها خود را آرامش دهد ،هیچ آرامشی را از دست ندهد. امام علی علیه السلام  
قالب وبلاگ
لینک دوستان
عنوان فعالیت  رسم  

اهدا ف فعالیت

1- موارد استفاده(کاربرد) رسم ها در معماری

2- ایجاد انگیزه در انجام دادن رسم

3-  تقویت مشاهده و اندازه گیری در دانش آموزان

شرح فعالیت:

اشکالی که در طبیعت ,اماکن قدیمی و مذهبی مانند امام زاده ها و مساجد ,حرم امام رضا مشاهده می نمایند را  عکس گرفته سپس نمونه ساده آن را رسم  کرده وبه کلاس ارائه دهند. و یا اینکه در کلاس های دخترانه این رسم ها را به صورت گل دوزی روی پارچه انجام دهند و در کلاس های پسرانه این رسم ها را بر روی چوب به صورت معرق در آورده و با هزینه های بسیار اندک کارهای خلاقانه انجام دهند.

مربوط به درس:  آمار( میانگین  )        

عنوان فعالیت : جمع آوری اطلاعات آماری و محاسبه میانگین

اهدا ف فعالیت:

1- درک مفهوم میانگین

2- و تقویت توانایی رسم نمودار

3- ایجاد انگیزه برای مطالعه مجلات و روزنامه ها

4- آموزش جمع آوری اطلاعات و بررسی آنها

5- آموزش روش مصاحبه و اندازه گیری

از دانش آموزان خواسته می شود:

1-با جست و جو در روزنامه ها و مجلات اطلاعاتی را که با مفهوم میانگین بیان شده اند  جمع آوری وسپس نمودار را بر روی مقوا رسم تموده و به کلاس  ارائه دهند.

2-با یکی از دانش آموزان دبیرستانی مصاحبه نمایند  و نمرات ترم گذشته ی او را به همراه تعداد واحد درسی بپرسند سپس معدل او را محاسبه و نمودارستونی را رسم نمایند.

3- باروش پرسشنامه اطلاعاتی از  دانش آموزان کلاس خود در خصوص میزان علاقمندی آنان به درس ریاضی (ورزش و ... )را جمع آوری نموده و پس از  محاسبه میانگین و رسم نمودار

به کلاس ارائه نمایند.

4-بررسی  میانگین قد یاوزن  دانش آموزان در آموزشگاه

5-بررسی  میانگین نمرات دانشجوها در درس آمار

بررسی نمرات50 دانشجودر درس آمار:

دسته ها

فراوانی

متوسط دسته ها

فراوانی * متوسط دسته ها

6-4

2

5

10

9-7

7

8

56

12-10

9

11

99

15-13

28

14

392

18-16

4

17

68

جمع

50

 

625

 

12.5=50/625میانگین نمرات آمار

بررسی وزن 100 ذانش آموز بر حسب کیلو گرم:

فراوانی * متوسط دسته ها

متوسط دسته ها

فراوانی

دسته ها

82.9

41.45

2

39.95-42.95

177.8

44.45

4

42.95-45.95

1233.7

47.45

26

45.95-48.95-

2371.15

50.45

47

48.95-51.95

801.75

53.45

15

51.95-54.95

338.7

56.45

6

54.95-57.95

2634.85

 

100

جمع

 

میانگین وزن 2634.85/100=26.3485             

مربوط به درس:   تقارن          

1- دقت در زیبایی های طبیت  با خطوط تفارن

2- آشنایی و کاربرد از رایانه

3- مرتبط بودن ریاضی با سایر دروس

اشیای متقارن را مانند عکس ها و گل ها و برگ ها و حشرات جمع آوری کنند

در باره ی کار برد خط تقارن در هنر نقاشی تحقیق کنند

در مورد اثر گذاری وجود خط تقارن در زیبایی تحقیق کنند

با استفاده از نرم افزار نقاشی یا انواع شکل های متقارن را بسازند درضمن می توانند از برنامه های گرافیکی با امکان موجود در آن شکل های متقارن بسازند.

 

مربوط به درس: انواع چهار ضلعی ها            

عنوان فعالیت : کاربرد چهار ضلعی ها

اهداف فعالیت:

1-کاربرد ریاضی در مشاغل دیگر (زندگی روزمره)

2- آموزش روش مصاحبه

3- آموزش جمع آوری اطلاعات و گزارش نویسی

شرح فعالیت:

از دانش آموزان می خواهیم با صاحبان حرفه ها و مشاغل مختلف مانند نجارها و شیشه برها و ..... (با انتخاب خودشان) در باره ی این که چهار ضلعی مورد نظر شان را چگونه رسم می کنند گفت و گو و نتایج را در کلاس مطرح کنند.

 

بسمه تعالي                              نمونه فعاليت ها ي پايه سوم1

فعاليت

موضوع درسي

هدف

 دانش آموزان عزيز:

يك دايره بر روي چوب بكشيد و بوسيلهء نقاله محيط آن را 10 درجه 10 درجه تقسيم كنيد و مركز دايره و كليه محل هاي مشخص شده را ميخ بكوبيد . سپس بوسيله كش زاويه هاي محاطي و مركزي مقابل به يك كمان را با هم مقايسه كنيد.(گروهي)

زاويه و دايره

ارتباط با درس حرفه و فن

معادله حركت يك كودك (رابطه ي مسافت طي شده (x ) به زمان طي شده )) به صورت t--- x= مي باشد. ابتدا اين خط را رسم نموده ،سپس با كمك معلم علوم خود مشخص كنيد پس از 30 شانيه چه مسافتي طي مي شود.(گروهي)

معادله هاي خط

ارتباط با درس علوم

دو مستطيل مشابه بوسيله كامپيوتر در اندازه هاي متفاوت رسم كرده و نسبت تشابه آنها را بيابيد. سپس با بدست آوردن نسبت محيط و مساحت هاي اين دو مستطيل ، رابطه هاي آنها را با نسبت تشابه بدست آوريد.

تشابه

كاربرد تكنولوژي

يك پوستر درست كرده و  اشكال هندسي را روي آنها بكشيد ومساحت و محيط هر كدام را فقط با استفاده از عبارتهاي جبري ،زير هر شكل بنويسيد و از ساير همكلاسان خود بخواهيد با قرار دادن اعداد مختلف بجاي حروف ،مساحت و محيط هر شكل را بدست آورند. (گروهي)

عبارتهاي جبري

يادآوري دروس سال گذشته و تقويت سرعت محاسبات

يك مثلث قائمه الزاويه دلخواه بر روي مقوا بكشيد و سپس بر روي وتر و دو ضلع آن مربعي رسم كنيد و مربع وتر را به صورتي برش داده تا مساحت مربع هاي دو ضلع ديگر را بپوشاند.(نوعي فعاليت گروهي يا انفرادي)

فيثاغورس

ارتباط با درس هنر

ابتدا حجم آب كر را با كمك معلم ديني بر حسب متر مكعب (به طور تقريبي) بدست آوريد سپس مشخص كنيد كه اگر اين حجم آب را در هرمي به قاعده مربعي شكل به ضلع يك متر بريزيم ، ارتفاع آن چقدر مي شود. .(نوعي فعاليت گروهي يا انفرادي)

حجم

ارتباط با درس ديني

فعاليت

موضوع درسي

هدف

يك بازي طراحي كنيد كه در آن از جمع و تفريق اعداد صحيح و ضرب و تقسيم اعداد صحيح استفاده شده باشد،  سپس آن را در كلاس با دوستانتان بكار بريد. (گروهي)

اعداد صحيح

تقويت خلاقيت و سرعت محاسبه

بوسيله چند صفحه شفاف (طلق) يك چارت برگردان درست كنيد كه با آن مراحل خط خوردن تدريجي اعداد غير اول از يك تا صد نمايش داده شده و اعداد اول باقي بماند.(نوعي فعاليت گروهي يا انفرادي)

اعداد اول و مركب

كاربرد تكنولوژي

آرم شركت يا موسسه اي را پيدا كنيد كه مجموعه ي دوران هاي آنها بيش از يك عضو  داشته باشد سپس مجموعه ي دوران هر كدام را مشخص كنيد.(انفرادي)

دوران

ارتباط با درس اجتماعي

يك توپ  فوتبال پلاستيكي را در نظر گرفته و مساحت و حجم آن را محاسبه كنيد. سپس تحقيق كنيد حجم استاندارد توپ  فوتبال و بستكبال چقدر است. (گروهي)

حجم

ارتباط با درس ورزش

با كمك اينترنت نام دو تن از دانشمندان رياضي معاصر را پيدا كرده و زندگي نامه ي آنها را بنويسيد .(انفرادي)

 

 

تاريخ رياضي

كاربرد تكنولوژي

بوسيله يك تكه چوب 2 متري وبكارگيري رابطه تالس، ارتفاع ساختمان تان را بدست آوريد و روش بكار گيري را بنويسيد. (گروهي)

 

 

تالس

كاربرد رياضي در زندگي روز مره

نقشه ايران را در نظر گرفته و يك دستگاه  مختصاط بر روي آن  به دلخواه رسم نمائيد،بطوريكه مركز آن روي شهر اراك باشد. سپس نام مكانهايي را بيابيد كه روي خط y=x  قرار دارند .(نوعي فعاليت گروهي يا انفرادي)

معادله هاي خط

ارتباط با درس جغرافيا

سه مسئله طراحي كنيد كه بوسيله معادله حل شود و مراحل حل هر كدام را بنويسيد.(انفرادي)

معادله

كاربرد روش حل مسئله

منابع:

1-اينتر نت.

2-تجربه شخصي.

3-صفوي و ديگران ، سيد عبدالله ، رياضي سوم راهنمايي،1385،چاپ دوم سپهر.

[ ۸۸/۱۱/۱۰ ] [ 15:36 PM ] [ fallah ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

فلاح هستم ،دبیرریاضی راهنمایی ،این سایت را برای دانش آموزان عزیزم طراحی کردم امیدوارم از مطالب آن استفاده لازم را ببرند.
منتظر نظرات شما هستم.
امکانات وباستخاره آنلاین با قرآن کریم